GİB Bildirim


GİB Bildirim

538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamı Hakkında

⦁ Bu Tebliğ sadece internet ortamında yayımlanan ilanları kapsamaktadır. 

⦁ Kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımlanan taşınmaz, motorlu taşıt ve günübirlik konut kiralama ilanlarının bilgilerini Başkanlığımız BTRANS sistemine aylık olarak bildirme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

⦁ Kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımlanan taşınmaz, motorlu taşıt ve günübirlik konut kiralama ilanlarının sahiplik durumunun (kendinize veya başkasına ait) farklı olması BTRANS sistemine bildirim zorunluğunuzu etkilememektedir. İnternet siteniz üzerinden yayımlanan ilanların bilgilerini BTRANS sistemine bildirim zorunluluğunuz bulunmaktadır.

⦁ Kendinize ait internet siteniz yoksa sadece ilan siteleri ve/veya sosyal medya siteleri üzerinden ilan veriyorsanız BTRANS sistemine bildirim zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

⦁ Kendinize ait internet siteniz varsa bunun yanında ilan siteleri ve/veya sosyal medya siteleri üzerinden de ilan veriyorsanız BTRANS sistemine sadece kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla ilgili bildirim zorunluluğunuz bulunmaktadır.

⦁ Bu Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler ilk aşamada;

Günübirlik Konut Kiralamaya ilişkin,

Taşınmaz İlanlarına (Satış/Kiralama) ilişkin,

Motorlu Taşıt İlanlarına (Satış) ilişkin bildirimde bulunacaktır. 

⦁ Aracı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterip bu Tebliğ kapsamında yayımlanan formata uygun bildirimde bulunamayan mükellefler 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında BTRANS sistemine bildirimde bulunacaklardır.

BTRANS Veri Gönderim Süreci Hakkında

⦁ 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bildirimde bulunacak mükelleflerimizin, kullanıcı kodu ve şifre alması gerekmektedir. Her bir kullanıcıya özgü olarak oluşturulan ve kullanıcıya tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifrelerin kullanım, korunma ve yetkisiz kişiler ile paylaşılmama sorumluluğu mükelleflerimize aittir.

⦁ Bu Tebliğ kapsamında ilk kez başvuruda bulunacak mükelleflerimizin, başvuruya konu formatlarını dilekçesinde belirtmeleri gerekmektedir.

⦁ 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında BTRANS sistemine EXCEL formatında veri yüklenemez. Yüklenecek veri XML formatında olmalıdır. 

⦁ Veri gönderim dönemi aylık olduğu için şemada yer alan “BILGIDONEM” alanına veri girişi YYYYAA-YYYYAA şeklinde olmalıdır. 

Örnek: 2022 yılı Haziran ayı (6. Ay) verisi yüklenirken bu alana 202206-202206 şeklinde giriş yapılmalıdır.  

⦁ Kuruluş Kodu alanına “538” yazılmalıdır.

⦁ İlgili bilgi dönemine ait yüklenecek veri boyutunun büyük olması durumunda dosya bölünerek gönderilmelidir. 

⦁ Bölünen her dosya için bir dosya numarası verilmelidir. 

⦁ Bölünen dosyalara ait dosya numaraları farklı olmalıdır. 

⦁ Bir bilgi dönemine ait aynı dosya numarası ile sadece bir dosya yüklenebilir. 

⦁ XML formatında hazırlanan veri ZİP dosyası halinde yüklenmelidir. 

⦁ XML formatında hazırlanmış ve ZİP haline getirilmiş bir dosyanın boyutu maksimum 50 MB olabilir. 50 MB’dan büyük dosyaların yüklemesi durumunda hata alınacaktır. 

⦁ Dosya sisteme yüklendiğinde “Onay Bekliyor” yazısı çıkması durumunda dosya başarılı bir şekilde yüklenmiş demektir. “Onay Bekliyor” durumuna geçen dosya mükellef tarafından onaylanmalıdır. Onaylanmayan dosyalar sistemde yüklenmedi olarak görülecektir.

⦁ Dosya onaylanması için paketler listelendikten sonra paketlerin yanında yer alan kutucuğu seçip mouse ile sağ tıklayarak yapılmaktadır. 

⦁ Bu Tebliğ kapsamında mevzuat ile ilgili sorularınızı ⦁ ilandestek@gelirler.gov.tr adresine, sistemsel hatalar ile ilgili sorularınızı  ⦁ btrans.veri@gelirler.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

71- Taşınmaz İlanı Bilgi Vermeye (Satış ve Kiralama) İlişkin Kılavuzu İndirin
72- Motorlu Taşıt İlanı Bilgi Vermeye İlişkin Kılavuzu İndirin
73- Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlara İlişkin Kılavuzu İndirin.
Motorlu Taşıt Marka Kod

     

BTK Yer Sağlayıcı Lisansı